Neuvottelutaito

Neuvottelutaito on viestintätaitojen hyödyntämistä
neuvottelutilanteissa. Neuvottelutaitoja tarvitsemme niin jokapäiväisissä puhetilanteissa kuin varsinaisissa neuvotteluissakin. Taitava neuvottelija tulee kuulluksi, ilmaisee mielipiteensä vakuuttavasti, hallitsee vuorovaikutustaidot ja kykenee herkästi havainnoimaan, mitä ympärillä tapahtuu.

Koulutuksessa harjoitellaan ja videoidaan tilaajalle tyypillisiä neuvottelutilanteita (osto- ja myyntineuvottelut, osapuolten väliset neuvottelut, ongelmanratkaisuneuvottelut jne.). Neuvottelujen purun yhteydessä jokainen osallistuja saa henkilökohtaista palautetta ja ohjausta.

Sisältö suunnitellaan yhdessä, siinä voi olla mm.

  • neuvottelu tehokkaana työmuotona, neuvottelun tehtävä ja tavoite
  • neuvottelijan ja puheenjohtajan roolit ja vastuunjako
  • neuvotteluviestintä: Kuinka neuvottelija saa viestinsä perille? Millaisia taitoja häneltä vaaditaan?
  • neuvotteluun valmistautuminen: strateginen suunnittelu ja taktiikat
  • vaikuttamisen keinot
  • assertiivisen viestintätyylin tarjoamat edut neuvotteluihin