Vakuuttava, vaikuttava ja
vuorovaikutteinen viestintä

Vaikuttaa voi vain viestinnällä.

Ns. vvv-koulutus sopii kaikille viestintätaitojensa kehittämisestä kiinnostuneille. Koulutuksen tavoitteena on viestintätyyli, jolla kyetään vaikuttamaan toisiin ihmisiin, viestimään vakuuttavasti ja samalla toiset huomioonottavasti.

 • Mistä syntyy vakuuttava viestintä ja onnistunut vuorovaikutus?

  • tieto ja tiedonhallinta
  • sana- ja tyylivalinnat
  • äänenkäyttö ja muun sanattoman viestinnän tuki
  • luonnollinen puhekieli
  • kyky empatiaan ja erilaisuuden hyväksyminen
  • aito kuuntelu


 • Vaikuttamisen keinot – kuinka saan ideani (tuotteen, palvelun, ajatuksen jne.) myytyä?

  • eri ihmisiin vaikutetaan eri keinoin
  • suora ja epäsuora asioiden esittäminen
  • suostuttelutaktiikat – luottamusmielikuvan synnyttäminen
  • tarkoituksenmukainen argumentointi ja vasta-argumenttien taitava käsittely
  • oikeanlainen asenne
  • kysymisen taito – tehokas tapa vaikuttaa