Assertiivinen viestintä

Ns. assertiivinen viestintä tarkoittaa viestintätyyliä, jossa viestijä
pitää kiinni omista oikeuksistaan, mutta huomioi yhtälailla myös
toisten oikeudet. Assertiivinen viestijä osaa pysyä kannassaan tallomatta toisia. Tavoitteeseen päästään miellyttävin keinoin - viestintä on yhtä aikaa vakuuttavaa ja toiset huomioivaa.

Assertiivisesta viestintätyylistä on hyötyä hyvin erilaisissa viestintätilanteissa: neuvotteluissa ja kokouksissa, myynti- ja asiakaspalvelutilanteissa, esimies-alainen -keskusteluissa, kuulijalähtöisessä esiintymisessä jne.

Koulutuksessa opetellaan oman assertiivisuuden lisäämisen ohella myös epäassertiivisuuden ja aggressiivisuuden käsittelyä.