Esiintymistaito

Esiintymistaidon valmennuksen tavoitteena on oman persoonan vahvistaminen ja oikeanlainen hyödyntäminen esiintymistilanteissa.

Hyvään esiintymistaitoon kuuluu mielenkiintoa herättävä, selkeä ja kuulijat huomioiva tapa viestiä. Hyvä esiintyjä herättää luottamusta, on vakuuttava ja luonnollinen. Viestintää ja hyvää esiintymistä haittaavat tekijät opetellaan tunnistamaan ja karsimaan pois.

Esiintymistä harjoitellaan erilaisten videoitavien esiintymistilanteiden avulla. Harjoitusten purun yhteydessä jokainen saa henkilökohtaista palautetta ja ohjausta.

Koulutuksessa voidaan käsitellä mm. seuraavia asioita: