Riikka Tuominen

KOULUTUS:

filosofian maisteri

Tutkinnon pääaine: suomen kieli
Ensimmäinen sivuaine: puheoppi, erikoistumisopinnot puhetaidosta
Muut sivuaineet: tiedotusoppi ja kasvatustiede
 
TYÖKOKEMUS:

Kouluttajana vuodesta 1990 alkaen (sivu- tai päätoimisesti).
Työnantajina: yritykset, yliopistot, avoimet korkeakoulut ja aikuisoppilaitokset.

Koulutusaiheet: henkilökohtaiset esiintymis-, viestintä- ja vuorovaikutustaidot, neuvottelutaito ja kokoustekniikka, haastattelut ja julkinen esiintyminen, asiakaspalvelu ja palveluviestintä, myyntitaito, kirjallinen viestintä ja suomen kieli vieraana kielenä.

Vuosilta 1988-1999 työkokemus matkailualalta myynninedistämis- ja johtotehtävistä, asiakaspalautteista, asiakaspalveluyksiköiden ja aktiivisten asiakashankintayksiköiden johtamisesta ja kouluttamisesta.

Lisäksi työkokemusta myös toimittajan ja tiedottajan työstä.

riikka.tuominen@viestintavarma.com