Neuvottelutaito

Neuvottelutaito on viestintätaitojen hyödyntämistä
neuvottelutilanteissa. Neuvottelutaitoja tarvitsemme niin jokapäiväisissä vuorovaikutustilanteissa kuin varsinaisissa neuvotteluissakin. Taitava neuvottelija tulee kuulluksi, ilmaisee mielipiteensä vakuuttavasti, hallitsee vuorovaikutustaidot ja kykenee herkästi havainnoimaan, mitä ympärillä tapahtuu.

Koulutuksessa harjoitellaan ja videoidaan tilaajalle tyypillisiä neuvottelutilanteita (osto- ja myyntineuvottelut, osapuolten väliset neuvottelut, ongelmanratkaisuneuvottelut jne.). Neuvottelujen purun yhteydessä jokainen osallistuja saa henkilökohtaista palautetta ja ohjausta.

Sisältö suunnitellaan yhdessä, siinä voi olla mm.