"Tiedon menestymisen edellytys on
oman asiakkaan tarpeiden ymmärtäminen ja
siihen sopivan ratkaisun tuottaminen.
Olemme käyttäneet Viestintävarman valmennusta
kehittääksemme omaa osaamistamme
erityisesti vuorovaikutuksessa ja esiintymistaidossa.
Olemme erittäin tyytyväisiä
Viestintävarman tietämykseen viestinnän osa-alueista ja
erityisesti tapaan tuoda se koulutettavien käyttöön."

 

Tieto Oyj
Banking & Insurance
Ilkka Lähteenmäki
kehityspäällikkö

 

"Antell-Catering Oy on käyttänyt Viestintävarmaa sekä johtoryhmän
että yrityksen kaikkien avainhenkilöiden kouluttamiseen.
Koulutus on ollut erittäin laadukasta ja kuulijakunnan huomioivaa
- olemme saaneet sitä, mitä olemme toivoneetkin.
Käytämme Viestintävarmaa myös jatkossa."

Antell-Catering Oy
Tomi Lantto
toimitusjohtaja

 

"Riikka Tuominen on vetänyt Järvenpään kaupungissa
asiakaspalvelun ja viestinnän koulutuksia jo useampana vuonna.
Hänen innostavuuttaan kouluttajana ja opetustaitoaan
ovat osallistujat arvioineet pääsääntöisesti kiitettäväksi.
Hänellä on selkeä puhetyyli ja esimerkit ovat elävästä elämästä.
Hän hallitsee asiansa hyvin ja esittää ne selkeästi.
Seminaarissa on tilaa myös keskustelulle ja
Riikka aistii kuulijoiden tilan ja
asettuu heidän kanssaan samalle tasolle.

Suosittelen!"

Järvenpään kaupunki
Iris Vainio
työsuojelu- ja laatupäällikkö