Vakuuttava, vaikuttava ja
vuorovaikutteinen viestintä

Vaikuttaa voi vain viestinnällä.

Ns. vvv-koulutus sopii kaikille viestintätaitojensa kehittämisestä kiinnostuneille. Koulutuksen tavoitteena on viestintätyyli, jolla kyetään vaikuttamaan toisiin ihmisiin, viestimään vakuuttavasti ja samalla toiset huomioonottavasti.